How do we help your organization succeed?

De mensen van ACSION zijn expert op zowel zorginhoudelijk als ICT gebied op het snijvlak van zorginhoud- en processen, zorgfinanciering en zorgbeleid. Onze ervaring en expertise strekt zich uit over thema’s als integrale (chronische) zorg, universal health coverage and access, vergoeding systematiek, kwaliteitssystemen, strategie in de zorg en ICT.

De waarde van ons advies wordt bepaald door onze diepgaande kennis van de zorg(markt), van onze klant en de veranderingen in hun omgeving. ACSION richt zich voornamelijk op de zorgsector, maar ook op bijvoorbeeld de belastingdienst. Door onze specifieke expertise binnen de gezondheidszorg alsook kennis en ervaring in aangrenzende sectoren kennen wij de processen, procedures en het speelveld als geen ander.

ACSION biedt toegevoegde waarde door mee te denken en zich te verplaatsen in de klantvisie en op zoek te gaan naar passende en realistische oplossingen. Daarnaast is ACSION in staat om als ‘trusted third party’ partijen in de gezondheidszorg te helpen betere zorg te realiseren vanuit hun gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden.

ACSION heeft met het merendeel van haar huidige klanten een langdurige relatie. Niet omdat we continu vervolgopdrachten proberen te scoren, maar omdat we in partnerschap met onze klanten positieve resultaten behalen.